VPRAŠANJA O SPREJEMU PONUDBE SKUPINSKEGA NAKUPA (objavljeno 6. 5. 2019)

 • Elektro energija, d. o. o., je moj zdajšnji dobavitelj energije. Ali je lahko tudi naše gospodinjstvo deležno zmagovalnih tarif skupinskega nakupa?

  Da. Tudi vi ste lahko deležni zmagovalnih tarif. Za ta namen morate tudi vi oddati prijavo za sodelovanje v skupinskem nakupu. Če tega še niste storili, lahko prijavo oddate zdaj na www.ZAMENJAJinPRIHRANI.si. Celoten postopek prijave in poznejšega sprejema ponudbe (tarif) je namreč za obstoječe stranke enak kot za tiste, ki bodo izvedle zamenjavo dobavitelja. Edina razlika je, da boste ponudbo skupinskega nakupa sprejeli s podpisom aneksa (namesto pogodbe) z vašim zdajšnjim dobaviteljem.

 • Želel bi sprejeti ponudbo in zamenjati dobavitelja energije. Kaj moram storiti?

  Na spletni strani, na kateri smo vam predstavili ocena prihranka, preverite predstavljeno ponudbo. Za sprejem ponudbe kliknite na polje NAPREJ, ki je pod ponudbo. Preusmerjeni boste na naslednjo spletno stran, kjer boste navedli dodatne podatke, ki so potrebni za pripravo vaše pogodbene dokumentacije in izvedbo zamenjave dobavitelja (oz. za sprejem tarif licitacije, če ste že odjemalec podjetja Elektro energija, d. o. o.). Vaši podatki bodo posredovani prek varne povezave. Vaš zahtevek s podanimi podatki bomo posredovali na licitaciji zmagovalnemu dobavitelju, podjetju Elektro energija, d. o. o., ki vam bo posredoval pogodbeno dokumentacijo, vključno z navodili, kako naprej.

 • Zakaj še nisem prejel ponudbe?

  Elektronska sporočila, ki vključujejo informacijo o oceni prihranka in ponudbo skupinskega nakupa, smo začeli pošiljati 6. maja 2019. Ocene prihrankov in ponudbe pošiljamo postopoma, vendar načrtujemo, da boste vsi v kampanjo prijavljeni potrošniki prejeli ocene prihrankov s ponudbo najpozneje do 20. maja 2019. Najprej bodo ocene prihrankov prejeli tisti potrošniki, ki so se kampanji pridružili pred licitacijo. Če elektronskega sporočila ne prejmete do 20. maja 2019, preverite vaš elektronski naslov in mapo Vsiljena pošta, Neželena pošta ali Spam (uporabniki Gmail pa tudi zavihek Promocija ali Družabno). Elektronsko sporočilo lahko tudi poiščete s funkcijo Iskanje (Search). Elektronsko sporočilo bomo odposlali z imenom pošiljatelja »Zveza potrošnikov Slovenije«, in sicer z elektronskega naslova »zamenjajinprihrani@zps.si«. Če našega e-sporočila ne najdete, nas pokličite na telefonsko številko 01/432 30 35 (od ponedeljka do petka med 8. in 18. uro).

 • V primeru zamenjave dobavitelja – s katerim datumom bo začela veljati moja nova pogodba?

  Ko bo podjetje Elektro energija, d. o. o., prejelo z vaše strani podpisano pogodbo, bo pri operaterju distribucijskega omrežja začelo postopek zamenjave dobavitelja. Vam ni treba storiti nič več. Kdaj bo zamenjava dokončno izvedena, je težko napovedati, saj je odvisna tudi od distribucijskega operaterja, ki jo mora omogočiti v 21 dneh po prejemu dobaviteljevega zahtevka. Računamo pa, da bo večina zamenjav dobavitelja opravljena junija in julija letos. Če zamenjave ne bo mogoče izvesti zaradi npr. napačnih podatkov, vas bo za popravek podatkov kontaktiralo podjetje Elektro energija, d. o. o..

  Za obstoječe odjemalce podjetja Elektro energija pa bodo zmagovalne tarife začele veljati:

  A. od 01. 05. 2019 dalje za odjemalce, ki izpolnijo vse pogoje za sodelovanje od vključno 25. 04. 2019 do vključno 15. 05. 2019;
  B. od 01. 06. 2019 dalje za odjemalce, ki izpolnijo vse pogoje za sodelovanje od vključno 16. 05. 2019 do vključno 15. 06. 2019;
  C. od 01. 07. 2019 dalje za odjemalce, ki izpolnijo vse pogoje za sodelovanje od vključno 16. 06. 2019 do vključno 15. 07. 2019;
  D. od 01. 08. 2019 dalje za odjemalce, ki izpolnijo vse pogoje za sodelovanje od vključno 16. 07. 2019 do vključno 31. 07. 2019.

 • Kako, kdaj in kam moram vrniti podpisano pogodbeno dokumentacijo?

  Podpisano pogodbeno dokumentacijo vrnite na način in v rokih, kot so navedeni v spremnem dopisu, ki ga boste prejeli skupaj s pogodbeno dokumentacijo. Pogodbeno dokumentacijo je treba vrniti dobavitelju najpozneje do vključno 21 dni od datuma, ko vam je bila posredovana, in sicer na enak način, kot ste jo prejeli.

 • Na spletu sem v zahtevku za pripravo pogodbene dokumentacije navedel napačen podatek, zahtevek pa sem že oddal. Kaj naj storim?

  Predlagamo vam, da počakate na prejem pogodbene dokumentacije s strani Elektro energije. Takoj ko jo prejmete, pa se obrnite na Elektro energijo in jim sporočite morebitne napačne navedbe v pogodbeni dokumentaciji. Kontaktni podatki bodo navedeni v spremnem dopisu, ki bo priložen prejeti pogodbeni dokumentaciji.

 • Prejel sem pogodbeno dokumentacijo, ki pa vsebuje napačne podatke oz. je nekatere podatke treba popraviti/spremeniti. Kaj naj storim?

  Predlagamo, da se za popravke v pogodbeni dokumentaciji obrnete na Elektro energijo in jim sporočite morebitne napačne navedbe. Kontaktni podatki so navedeni v spremnem dopisu, ki je priložen prejeti pogodbeni dokumentaciji.

 • Sprejel sem ponudbo, torej sem podpisal pogodbo in jo poslal dobavitelju, vendar sem si pozneje premislil. Kako lahko prekličem svojo odločitev?

  Potrošniki imate pravico, da prekličete pogodbo v roku 14 koledarskih dni od dneva podpisa pogodbe. Svojo odločitev v zakonsko predpisanem roku sporočite neposredno Elektro energiji.

 • Ali moram ob prekinitvi trenutne pogodbe plačati kakšno kazen ali penale?

  To je odvisno od pogodbenih določil pogodbe, ki jo imate sklenjeno z vašim trenutnim dobaviteljem. Če je od sklenitve pogodbe preteklo več kot leto dni, vam dobavitelj pogodbene kazni ne sme zaračunati. Če pa od sklenitve pogodbe še ni preteklo eno leto, preglejte trenutno pogodbo in splošne pogoje dobavitelja. V njih je zapisano, ali imate sklenjeno pogodbo z vezavo za določeno časovno obdobje in ali boste morali za predčasni odstop od pogodbe plačati pogodbeno kazen. V nekaterih primerih boste morali zaradi predčasnega odstopa od pogodbe dobavitelju vrniti ugodnosti, ki ste jih morebiti prejeli. Prav tako je možno, da vam bo zdajšnji dobavitelj za odstop od pogodbe pred potekom enega leta od sklenitve zaračunal še poseben strošek izdelave obračuna za predčasen odstop od pogodbe.

 • Trenutna pogodba o dobavi energije je sklenjena na ime mojega partnerja (lastnik merilnega mesta). Ali lahko to povzroči kakršne koli težave pri sprejetju ponudbe z mojim imenom?

  Da, v tem primeru lahko nastanejo težave v postopku zamenjave dobavitelja. Podatki v pogodbeni dokumentaciji (ki jih vpišete ob sprejemu ponudbe na spletu) morajo biti enaki tistim na računu (ali v pogodbi) vašega trenutnega dobavitelja (navedete torej lastnika merilnega mesta).

 • Kateri podatki so uporabljeni za izračun letnega stroška?

  Upoštevali smo podatek o vaši porabi energije v preteklih 12 mesecih, ki ste ga navedli v postopku vaše prijave. Oceno prihrankov vam lahko posredujemo zgolj, če ste ta podatek vpisali. Če tega podatka nimamo, vam lahko ponudimo le informacijo o povprečnem prihranku. Več o metodologiji pripravljene ocene prihranka si lahko preberete na spletni strani, kjer je ocena predstavljena.

 • Čemu služi osebna povezava (URL)/gumb v prejetem elektronskem sporočilu?

  Povezava je vaš osebni dostop do vaše individualne spletne strani, na kateri lahko razberete oceno prihrankov in ponudbo za zamenjavo dobavitelja/sprejem zmagovalnih tarif. V nadaljevanju lahko sprejmete ponudbo skupinskega nakupa tako, da z navedbo nekaj dodatnih podatkov zahtevate pripravo pogodbene dokumentacije, ki jo prejmete v podpis od podjetja Elektro energija, d. o. o..

POGOSTA VPRAŠANJA O SKUPINSKEM NAKUPU

 • Zakaj ZPS organizira kampanjo za skupinski nakup ZAMENJAJ in PRIHRANI?

  Od leta 2007 imamo v Sloveniji liberaliziran energetski trg. Kljub temu večina potrošnikov ni izkoristila možnosti in poiskala cenejšega dobavitelja energije. Zato želimo potrošnikom sporočiti, da lahko prihranijo denar z zamenjavo dobavitelja elektrike in/ali plina.

 • Kaj je in kako poteka skupinski nakup?

  Zveza potrošnikov Slovenije z organizacijo skupinskega nakupa električne energije in zemeljskega plina potrošnikom sporoča, da lahko združeni potrošniki skupaj znižamo račun za energijo. Cel postopek zamenjave dobavitelja energije z ZPS je preprost in varen, sodelovanje pa za vse potrošnike brez obveznosti in brezplačno.

  V skupinskem nakupu se združijo potrošniki posamezniki, ki delijo enak interes, kot npr. cena elektrike in plina. Tako ustvarijo močno pogajalsko izhodišče napram dobaviteljem. Tako jih spodbudimo, da se za potrošnike doseže najboljša ponudba. Več potrošnikov, kot se združi, večja je naša moč. Ni pomembno, ali ste že član Zveze potrošnikov Slovenije, saj je sodelovanje omogočeno vsem potrošnikom, je brezplačno in nezavezujoče. Kako? Vaš prvi korak in vstopna točka za sodelovanje v skupinskem nakupu je vaša prijava, ki jo lahko oddate na spletnem mestu www.ZAMENJAJinPRIHRANI.si.

  Na licitaciji bodo sodelovali vsi zainteresirani dobavitelji energije. Zmagovalec bo tisti, ki bo na licitaciji ponudil najnižjo ceno elektrike in/ali plina za vse potrošnike, ki bodo sodelovali v kampanji.

  Vsi potrošniki, prijavljeni k sodelovanju v skupinskem nakupu, boste prejeli individualno oceno prihrankov in ponudbo za zamenjavo dobavitelja. Takrat boste na vrsti vi! Na podlagi prejete ponudbe in ocene prihrankov se boste lahko odločili za zamenjavo dobavitelja ali pa ne. Vašo odločitev za zamenjavo boste potrdili s podpisom nove pogodbe z na licitaciji zmagovalnim dobaviteljem energije.

 • Kje in kako opravim prijavo v skupinski nakup in katere podatke potrebujem za ta namen?

  Za vsako gospodinjstvo, v katerem bi želeli opraviti zamenjavo dobavitelja, je treba oddati ločeno prijavo k sodelovanju v skupinskem nakupu (pri tem lahko uporabite enakim e-naslov).

  Prijavo v skupinski nakup opravite na spletnem mestu www.ZAMENJAJinPRIHRANI.si, in sicer tako, da izpolnite spletni obrazec. Ob prijavi k sodelovanju v skupinskem nakupu boste morali v spletno prijavo vpisati tudi nekatere podatke, ki se nanašajo na vašega trenutnega dobavitelja energije, pa tudi vašo porabo v preteklih 12 mesecih. Vse podatke, ki jih boste potrebovali za uspešno prijavo, boste najverjetneje našli navedene na računu vašega trenutnega dobavitelja. Če jih na računu ne najdete, vam svetujemo, da zanje povprašate pri vašem trenutnem dobavitelju energije. Kontakte vseh slovenskih dobaviteljev energije objavljamo v članku, do katerega lahko preprosto dostopate s klikom na polje Več informacij.
  V primeru, da niste vešči uporabe spleta lahko prijavo za sodelovanje v skupinskem nakupu oddate tudi po telefonu (01/432 30 35). V tem primeru bo nadaljnja komunikacija in izmenjava dokumentacije potekala z uporabo (navadne) pošte in telefona.

 • Zakaj nisem prejel/a potrditvenega elektronskega sporočila?

  Možno je, da je naše e-sporočilo pristalo v vaši mapi za neželena sporočila (spam). Zato najprej poglejte vsebino te mape v vaši elektronski pošti (uporabniki Gmaila preverite tudi zavihek Družabno ali Promocija). Druga možnost je, da ste moda v postopku prijave/registracije pomotoma vnesli napačen e-naslov. Če še vedno niste našli vzroka, prosimo, pokličite telefonsko številko 01/432 30 35 ali nam pišite na ZAMENJAJinPRIHRANI@zps.si.

 • Kdo organizira skupinski nakup?

  Organizator kampanje za skupinski nakup je Zveza potrošnikov Slovenije. Pri tem sodelujemo s podjetjem Pricewise, nizozemskim tehničnim partnerjem, ki ima bogate izkušnje z organizacijo skupinskih nakupov v sodelovanju s potrošniškimi organizacijami po Evropi. Pricewise je bil partner ZPS tudi ob izvedbi obeh dosedanjih skupinskih nakupov energije ZAMENJAJ in PRIHRANI.

 • Ali je ZPS v preteklosti že organizirala skupinski nakup?

  Da. ZPS je organizirala že dva skupinska nakupa elektrike in plina. Dobavitelja elektrike in/ali plina je v obeh kampanjah skupaj zamenjalo (ali sprejelo zmagovalne tarife naše kampanje) več kot 25.500 gospodinjstev. Povprečno gospodinjstvo, sodelujoče v prvem skupinskem nakupu ZPS, je v povprečju na letni ravni prihranilo 164 evrov, v drugem pa več kot 211 €.

 • Kako poteka skupinski nakup?

  ZPS organizira v sodelovanju s tehničnim partnerjem Pricewise tako imenovano »licitacijo navzdol«, v kateri dobavitelji med seboj tekmujejo z nižanjem cen elektrike in plina. Rezultati licitacije bodo objavljeni na spletu, vsi prijavljeni k sodelovanju v skupinskem nakupu pa boste prejeli oceno vaših individualnih prihrankov, ki jih lahko dosežete ob zamenjavi dobavitelja. Oceno prihrankov boste prejeli po elektronski ali navadni pošti (glede na način vaše prijave). Na ta način se boste lahko odločili, ali boste dobavitelja zamenjali ali ne. Z oceno vaših prihrankov vas bomo lahko ustrezno informirali le v primeru, če boste v vaši prijavi posredovali tudi podatke o vaši pretekli porabi energije (za preteklih 12 mesecev).

 • Zakaj naj sodelujem?

  Račun za energijo je velik strošek za povprečno gospodinjstvo. Različne tarife, katerih so lahko deležni potrošniki, so na trgu lahko nejasne, pogodbe pa nepregledne, vključujejo lahko tudi skrite stroške ali pogodbene kazni ob prekinitvi pogodbe. Gospodinjstva zato običajno ostanejo stranke trenutnega, pogosto dražjega, dobavitelja oz. obdržijo obstoječi paket. Pogodbe, ki jih bodo sklepali potrošniki, ki bodo sodelovali v skupinskem nakupu, bomo predhodno pregledali na ZPS in ne smejo vključevati skritih stroškov ali pogodbenih kazni/vezave. Z izvedbo licitacije med zainteresiranimi dobavitelji pa pričakujemo nove, ugodne tarife za potrošnike. Sodelovanje v skupinskem nakupu je za potrošnike brezplačno in nezavezujoče.

 • Kdo lahko sodeluje pri skupinskem nakupu elektrike in plina?

  Sodelovanje je omogočeno vsem potrošnikom, ki so gospodinjski odjemalci električne energije in zemeljskega plina na območju Republike Slovenije. V skupinski nakup se lahko s prijavo pridružijo vsi potrošniki, tudi tisti, ki niso člani Zveze potrošnikov Slovenije. Izjema pri sodelovanju v skupinskem nakupu plina so gospodinjstva v občini Sežana in delu občine Rogatec, ker je na teh območjih napajanje urejeno z neposrednimi povezavami z Italijo oz. Hrvaško, zato zamenjava dobavitelja plina na teh območjih ni mogoča. Lahko pa ta gospodinjstva sodelujejo pri skupinskem nakupu elektrike.

 • Ali lahko pri skupinskem nakupu elektrike in/ali plina ZAMENJAJ in PRIHRANI 3 sodelujejo le člani Zveze potrošnikov Slovenije (ZPS)?

  Ne. V skupinskem nakupu ZAMENJAJ in PRIHRANI 3 lahko sodelujejo vsi potrošniki, ne glede na članstvo v ZPS. Namen kampanje ZPS je sporočilo vsem potrošnikom, da lahko prihranijo denar, če so pozorni na zneske na računih za energijo. Zamenjava dobavitelja energije je že uveljavljen način varčevanja evropskih potrošnikov.

 • Ali je prijava res brez obveznosti in nezavezujoča?

  Tako je. Prijava za sodelovanje v skupinskem nakupu elektrike in plina ZAMENJAJ in PRIHRANI 3 je popolnoma nezavezujoča. S prijavo niste zavezani k zamenjavi dobavitelja.

 • Ali lahko sodelujem, čeprav v našem gospodinjstvu nimamo plina?

  Skupinski nakup organiziramo za elektriko in plin. Če plina ne uporabljate, lahko sodelujete v skupinskem nakupu in zamenjate dobavitelja samo za elektriko.

 • Ali sem zavezan k zamenjavi dobavitelja, če oddam prijavo za sodelovanje v skupinskem nakupu?

  Ne. K zamenjavi dobavitelja niste zavezani. Odločitev, da zamenjate vašega dobavitelja, je vaša, in sicer se boste o tem odločili takrat, ko boste prejeli po elektronski ali navadni pošti (glede na način vaše prijave) obvestilo o zmagovalnem dobavitelju in njegovi ponudbi. Hkrati vas bomo obvestili tudi o oceni vaših prihrankov v primerjavi z na licitaciji doseženimi tarifami. Točnost te ocene je odvisna od natančnosti vaših podatkov o porabi energije v preteklih 12 mesecih. Nato se boste odločili, ali boste ponudbo sprejeli ali ne. Če se boste odločili sprejeti ponudbo, bo za to potreben vaš podpis pogodbe z na licitaciji zmagovalnim dobaviteljem.

 • Kakšni so pogoji za dobavitelje elektrike in plina, ki jih morajo izpolnjevati, da lahko sodelujejo pri skupinskem nakupu ZAMENJAJ in PRIHRANI 3?

  Na licitaciji lahko sodelujejo le dobavitelji, ki so se predhodno zavezali, da bodo potrošnikom, prijavljenim k sodelovanju v skupinskem nakupu, zagotovili na licitaciji doseženo ceno za obdobje najmanj 12 mesecev, cena pa se v tem v obdobju ne sme zvišati, ter da v pogodbi ne bo dodatnih stroškov ali vezav. Prav tako so se zavezali, da bodo pred potekom obdobja zagotovljene cene pravočasno obvestili registrirane uporabnike o ceni v naslednjem obdobju. Poleg tega morajo dobavitelji pred licitacijo Zvezi potrošnikov Slovenije v pregled posredovati pogodbene pogoje za produkte, ki bodo predmet licitacije.

 • Ali je pogodbe sodelujočih ponudnikov, ki jih bomo deležni potrošniki, pregledala in potrdila ZPS?

  ZPS je pregledala in potrdila ponudbene pogoje vseh na licitaciji sodelujočih dobaviteljev, in sicer z namenom, da vsi sodelujoči dosežejo zahteve licitacije. Prav tako smo od dobaviteljev zahtevali, da predhodno zadostijo seznamu meril, ki določajo kakovost njihovega produkta in pogodb.

 • Ali bodo vsi sodelujoči v skupinskem nakupu prihranili?

  Potrudili se bomo, da dosežemo najboljšo ponudbo na trgu, ki jo bomo ponudili vsem potrošnikom. Ne moremo pa zagotoviti, koliko natančno boste prihranili. Zagotovimo vam lahko le ponudbo s pripadajočo oceno prihrankov. Možno je, da nekdo glede na našo oceno prihrankov ne bo mogel prihraniti, ker je že deležen ugodnih tarif energije. Seveda bomo pri tem popolnoma transparentni in vas bomo skladno s tem tudi obvestili, če si prihrankov ne boste mogli obetati.

 • Koliko denarja bom prihranil?

  To je odvisno od vaših tarif in pogodbe z vašim trenutnim dobaviteljem, vaše porabe energije in od rezultatov licitacije kampanje ZAMENJAJ in PRIHRANI 3. Potrudili se bomo, da bomo za vas pridobili kar se da ugodno tarifo. Posredovali vam bomo vašo individualno oceno pričakovanih prihrankov glede na zgoraj navedene parametre, če nam boste v prijavi k sodelovanju posredovali vse zahtevane podatke, vključno s podatki o vaši pretekli porabi energije.

 • Ali bo ZPS zaslužila, če zamenjam ponudnika energije v skupinskem nakupu?

  Kampanja je za potrošnike brezplačna, stroške pa krije dobavitelj – zmagovalec na licitaciji. Ta bo za vsako zamenjavo podjetju Pricewise plačal provizijo, iz katere se pokrivajo stroški organizacije in tehnične podpore kampanje, kot tudi stroški komuniciranja z javnostjo in potrošniki. ZPS kot neprofitna organizacija ne ustvarja dobička in bo prejeta sredstva v celoti porabila za kritje svojih stroškov in svojo osnovno dejavnost na področju varstva potrošnikov.

 • Ali so moji osebni podatki varovani?

  Da, vsi vaši osebni podatki so varovani. Upravljavec osebnih podatkov je Zveza potrošnikov Slovenije, Frankopanska 5, 1000 Ljubljana. Naš tehnični partner Pricewise s sedežem na Nizozemskem je kot naš pogodbeni obdelovalec osebnih podatkov zavezan enakim evropskim standardom varovanja osebnih podatkov kot Zveza potrošnikov Slovenije. S pogodbenimi določili smo se močno zavezali k spoštovanju zakonodaje na področju osebnih podatkov in s tem zagotovili, da naš tehnični partner dosega enako visoke standarde varovanja osebnih podatkov kot ZPS.

 • Zakaj je elektronski naslov obvezen podatek za sodelovanje v skupinskem nakupu?

  Vaš elektronski naslov potrebujemo za obveščanje o poteku skupinskega nakupa, za obveščanje o zmagovalcu licitacije skupinskega nakupa in za obveščanje o oceni prihranka, ki ga lahko dosežete. Če nimate elektronske pošte oz. elektronskega naslova, nas pokličite na 01/432 30 35, saj omogočamo prijavo in sodelovanje v skupinskem nakupu tudi potrošnikom, ki nimajo lastnega elektronskega naslova ali niso suvereni pri uporabi interneta. V tem primeru bo nadaljnja komunikacija in izmenjava dokumentacije potekala z uporabo (navadne) pošte in telefona.

 • Zakaj je na vseh spletnih povezavah (URL) skupinskega nakupa naveden Pricewise.nl?

  ZPS v okviru skupinskega nakupa sodeluje s tehničnim partnerjem – podjetjem Pricewise. Pricewise uporablja informacijsko tehnologijo in platformo za pomoč ZPS pri izvedbi licitacije in izvedbi skupinskega nakupa. Pricewise dosledno sledi zakonodaji varovanja osebnih podatkov v EU. Izjemno pomembno in ključnega pomena za Zvezo potrošnikov Slovenije je, da so osebni podatki ustrezno zavarovani.

 • Do kdaj se lahko prijavim za sodelovanje v skupinskem nakupu elektrike in plina ZAMENJAJ in PRIHRANI 3?

  Prijava je mogoča od 30. januarja 2019 do 3. aprila 2019. V sredini maja 2019 boste prejeli glede na način vaše prijave k sodelovanju po elektronski ali navadni pošti ponudbo za zamenjavo dobavitelja, skupaj z oceno vaših prihrankov, ki se vam obetajo, če sprejmete na licitaciji zmagovalno ponudbo in z nami opravite zamenjavo dobavitelja.

 • Kdaj bo potekala licitacija?

  Licitacija za zmagovalnega ponudnika – dobavitelja električne energije in/ali zemeljskega plina v skupinskem nakupu ZAMENJAJ in PRIHRANI 3 bo potekala 4. aprila 2019.

 • Kdaj lahko pričakujem ponudbo?

  Oceno individualnih prihrankov boste prejeli sredi maja 2019, hkrati s ponudbo za zamenjavo, ki bo vključevala tarife na licitaciji zmagovalnega dobavitelja. Oceno prihrankov in ponudbo boste prejeli glede na način vaše prijave k sodelovanju po elektronski ali navadni pošti. Za sprejem ponudbe in posledično zamenjavo dobavitelja bo potreben vaš podpis pogodbe z novim dobaviteljem energije.

 • V primeru uspešnega skupinskega nakupa – ali načrtujete izvedbo nadaljnjih skupinskih nakupov?

  Če nam bo uspelo, kot je to uspelo v skupinskih nakupih drugim potrošniškim organizacijam po Evropi, da omogočimo večjemu številu gospodinjstev zmanjšanje njihovih energetskih stroškov, si bomo prizadevali v prihodnosti izvesti nov skupinski nakup. Načela in vrednote skupinskih nakupov namreč sovpadajo z našim osnovnim poslanstvom potrošniške organizacije. S skupinskim nakupom in vašim odzivom na našo akcijo imamo priložnost in pogajalsko moč, da pridobimo boljše pogoje in ponudbe.

 • Na koga se lahko obrnem, če imam dodatna vprašanja o skupinskem nakupu elektrike in plina?

  Lahko nam pošljete elektronsko sporočilo na naslov ZAMENJAJinPRIHRANI@zps.si ali nas pokličete na telefonsko številko 01/432 30 35 (od ponedeljka do petka med 8. in 18. uro).

VPRAŠANJA UPORABNIKOV IN RAZLIČNI PRIMERI

 • Zakaj potrebujete dodatne informacije, npr. podatek o moji pretekli porabi energije?

  Ob prijavi k skupinskemu nakupu elektrike in/ali plina potrebujemo podatke o vaši pretekli porabi, da bomo lahko čim bolj natančno ocenili vaše prihranke. Bolj natančne podatke nam boste posredovali v okviru prijave, bolj točna bo naša ocena vaših prihrankov, ki se vam obetajo. Če nam ne boste mogli posredovati natančnih podatkov o vaši letni porabi električne energije ali plina, jo bomo poskušali oceniti s pomočjo podatkov o velikosti vašega gospodinjstva na enak način, kot to naredi Agencija za energijo. To pa bo lahko vplivalo na kakovost izračuna ocene prihrankov, ki ga boste prejeli po licitaciji. Če o točnosti svoje ocene porabe niste povsem prepričani, pokličite klicni center svojega dobavitelja in zaprosite za podatek o letni porabi.

 • Kje lahko najdem podatke o moji pretekli porabi energije?

  Vse potrebne podatke lahko najdete na vašem računu za elektriko oz. plin. Če računa nimate, vam svetujemo, da se obrnete na vašega trenutnega dobavitelja energije, ki vam lahko posreduje natančno informacijo o količini vaše porabljene energije v preteklih 12 mesecih. Več o tem lahko preberete v članku, do katerega lahko preprosto dostopate s klikom na polje Več informacij.

 • Nisem prepričan/a, kakšna je moja poraba elektrike oziroma plina. Ali se lahko kljub temu prijavim?

  Seveda. Če nam ne morete posredovati natančnih podatkov o letni porabi električne energije ali plina, jo bomo poskušali oceniti s pomočjo podatkov o velikosti vašega gospodinjstva (ki jih namesto tega vnesete ob vaši prijavi), na enak način, kot to naredi Agencija za energijo v primerjalniku ponudbe na svojem spletnem mestu. To pa bo lahko vplivalo na kakovost izračuna ocene prihrankov, ki jo boste dobili po licitaciji. Podatke o vaši pretekli porabi (v pretekih 12 mesecih!) lahko dobite tudi neposredno od vašega trenutnega ponudnika elektrike in/ali plina. Kontakte vseh slovenskih dobaviteljev energije objavljamo v članku, do katerega lahko preprosto dostopate s klikom na polje Več informacij.

 • Živim v stanovanjskem bloku. Lahko tudi jaz sodelujem v skupinskem nakupu?

  Da. V skupinskem nakupu lahko sodelujete pod pogojem, da gre za zasebno rabo energije (gospodinjski odjem).

 • Ali moram postopek prijave opraviti za vsako nepremičnino posebej, če sem lastnik več nepremičnin?

  Da. Če imate v Sloveniji v lasti več kot eno nepremično, vas prosimo, da za vsako opravite ločeno prijavo v skupinski nakup. Pri tem lahko uporabite isti elektronski naslov.

 • Sem lastnik več nepremičnin/gospodinjstev. Ali lahko sklenem različne pogodbe (z različnimi dobavitelji) za vsako posamezno nepremičnino/gospodinjstvo posebej?

  Da. V skupinskem nakupu lahko sodelujete z vsemi vašimi nepremičninami/gospodinjstvi, pod pogojem, da ste za vsako izmed njih opravili posamezno in ločeno prijavo v skupinski nakup (vsako gospodinjstvo ali bivališče zahteva ločeno prijavo – lahko z uporabo istega e-naslova). Na ta način boste prejeli ponudbo za vsako nepremičnino posebej. Za vsako nepremično posebej se boste odločili, ali boste zamenjavo izvedli.

 • V postopku prijave sem vnesel nekatere napačne podatke. Kako jih lahko popravim?

  Po zaključenem postopku prijave ste prejeli potrditveno e-pošto s povezavo do vašega energetskega profila (podatki o vaši pretekli porabi), in sicer na e-naslov, ki ste nam ga zaupali v prijavi. Preko te spletne povezave lahko uredite morebitno napačno vnesene podatke oz. dopolnite vaš energetski profil. Če pri tem potrebujete pomoč ali e-sporočila s povezavo ne najdete med vašo elektronsko pošto, pokličite telefonsko številko 01/432 30 35 ali nam pišite na ZAMENJAJinPRIHRANI@zps.si.

 • Zakaj potrebujete podatek o moji pretekli porabi in poštno številko?

  Podatke o vaši porabi energije potrebujemo, da bomo lažje ocenili vaše prihranke. Celotni stroški energije so lahko odvisni tudi od regije, iz katere prihajate, zato potrebujemo tudi vašo poštno številko. Po izvedeni licitaciji vam bomo namreč posredovali oceno vaših prihrankov. Vse potrebne informacije o vaši pretekli porabi lahko najdete na svojem računu za elektriko oz. plin ali pri svojem dobavitelju. Navodila za pomoč pri izpolnjevanju prijave najdete na spletni strani kampanje www.ZAMENJAJinPRIHRANI.si pod poljem Več informacij.

 • Kaj je številka MERILNEGA MESTA (pri elektriki) in kje jo najdem?

  Številka merilnega mesta oziroma merilno mesto je zapisano na položnici za električno energijo velike večine dobaviteljev. V spletni obrazec vpišete številko merilnega mesta tako, kot je navedena na vašem računu (ali pogodbi) za elektriko. Številka merilnega mesta je vedno v enakem formatu (npr. 3-12345, ali 5-64321). Na računih nekaterih dobaviteljev je vaša številka navedena za kratico MM (npr. MM: 4-12345).

  Številka merilnega mesta je vedno enaka, ne glede na to, kdo je vaš dobavitelj elektrike, saj je vezana na določen naslov. V primeru, da številka merilnega mesta na položnici (ali v pogodbi) ni navedena, vam svetujemo, da se obrnite na vašega sedanjega dobavitelja električne energije. Kontakte vseh slovenskih dobaviteljev energije objavljamo v članku, do katerega lahko preprosto dostopate s klikom na polje Več informacij.

 • Kaj je številka ODJEMNEGA MESTA (pri plinu) in kje jo najdem?

  Številka odjemnega mesta je zapisana na položnici za plin večine dobaviteljev. V spletni obrazec vpišete številko odjemnega mesta tako, kot je navedena na vašem računu (ali pogodbi) za plin, vedno VSE številke. Številka odjemnega mesta se lahko pojavi v različnih formatih, npr. ENJLJ-0150065869 ali PLMB-1.005869.000.0 ali ENCE-5869.

  Če so PRED številko navedene tudi črke, v spletni obrazec vpišete samo številke in ločila (tudi vodilne ničle).

  Nekaj primerov:
  ENJLJ-0150065869 -> vpišete 0150065869
  PLMB-1.005869.000.0 -> vpišete 1.005869.000.0
  ENCE-5869 -> vpišete 5869

  Številka odjemnega mesta je vedno enaka, ne glede na to, kdo je vaš dobavitelj plina. Če številka odjemnega mesta na položnici (ali v pogodbi) ni navedena, vam svetujemo, da se obrnete na vašega sedanjega dobavitelja električne energije. Kontakte vseh slovenskih dobaviteljev energije objavljamo v članku, do katerega lahko preprosto dostopate s klikom na polje Več informacij.

 • Ali sta obračunska moč in moč varovalk isto?

  Ne. Obračunska moč je zapisana z enoto kW (npr. 7 kW, 10 kW), moč varovalk pa z enoto A (npr. (16 A), (3 x 25 A)). Od vas potrebujemo podatek o obračunski moči (kW), saj je od tega delno odvisna višina zneska na vašem računu.

 • Prijavni obrazec mi je pri izbiri paketa za zemeljski plin ponudil izbiro CDK-skupine. Katero naj izberem?

  CKD ali odjemna skupina je določena glede na vaš predviden letni odjem zemeljskega plina. Cena zemeljskega plina je pri nekaterih dobaviteljih odvisna od CDK-skupine, zato tudi potrebujemo ta podatek. Vaša CDK-skupina je navedena na mesečnem računu za plin (npr. CDK1, CDK2, CDK3 ... ali CDK01, CDK02, CDK03 ...).

 • Na mojem računu za plin ni podatka o paketu. Kateri paket naj izberem ob prijavi?

  Nekateri dobavitelji zemeljskega plina ponujajo le osnovno dobavo, ki ga običajno poimenujejo »zemeljski plin« ali »gospodinjski odjem« ali »osnovna dobava«. Če vam prijavni obrazec ponudi več različnih paketov in imena paketa ne najdete na računu, se obrnite na vašega dobavitelja. Kontakte vseh slovenskih dobaviteljev energije objavljamo v članku, do katerega lahko preprosto dostopate s klikom na polje Več informacij.

 • Na računu za plin sem do zdaj imel navedeno porabo v kubičnih metrih (m³), zdaj pa tega podatka ne najdem več, oz. je navedba porabe označena v kWh. Kateri podatek naj vpišem v spletni obrazec za prijavo?

  Na spletni strani kampanje podatek o porabi plina v preteklih 12 mesecih vpišete v merski enoti kWh.

 • Uporabnikom katerih vrst plina je namenjena kampanja ZAMENJAJ in PRIHRANI 3?

  Kampanja ZAMENJAJ in PRIHRANI 3 je namenjena le gospodinjskim uporabnikom zemeljskega plina, torej tistim, ki so priključeni na distribucijsko omrežje zemeljskega plina. Kampanja ni namenjena uporabnikom drugih vrst plina (npr. utekočinjenega naftnega plina (UNP), uparjenega plina, plina v jeklenkah ...).

 • Ali lahko zamenjava dobavitelja energije povzroči prekinitev dobave elektrike in plina v mojem domu?

  Ne. Kakovost in dobavo elektrike in plina zagotovlja vaš distributer. Elektrika in plin vašega novega dobavitelja bosta enake kakovosti kot elektrika in plin vašega trenutnega dobavitelja.

 • Ali moram doma zamenjati energetsko napeljavo, ko se odločim za zamenjavo?

  Nikakor! Ni vam treba izvesti nobenih sprememb na vaši obstoječi napeljavi. Elektrika in plin vam bosta dobavljena kot do zdaj.

 • Ali moram obvestiti trenutnega dobavitelja energije o moji odločitvi za zamenjavo?

  Ne. Vaš novi dobavitelj bo poskrbel za vse.

 • Kakšne spremembe lahko pričakujem po izvedeni zamenjavi dobavitelja?

  Zamenjava dobavitelja praktično pomeni, da vam bo zdaj dobavljal energijo drugi dobavitelj in tudi izstavljal račun. Torej bo za vas edina »opazna« razlika v tem, da boste od zamenjave naprej prejemali račun, ki ga bo izstavil vaš novi dobavitelj. Druge stvari (napeljava, kakovost …) ostanejo nespremenjene.